Innhold
Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses

> Lokale aktivitetsmidler (LAM)​​

  
  
  
2018 lam anbefalingsbrev fra NIF til idrettsråd og idrettskretser for 2018.pdf
  
2018
2018 lam Evaluering av tilskudd til lokale lag og foreninger 2018.pdf
  
2018
2018 lam Tilskudd til lokale lag og foreninger 2018 fra KUD.pdf
  
2018
2018 lam totaloversikt LAM 2018 fra KUD.pdf
  
2018
Fordeling av LAM i Mandal 2017 okt.xls
  
2017
Fordeling av LAM i Mandal 2018 okt.xlsx
  
2018